NAVIGON - úvod
Navigon 40 Plus

OZNAM
- zmena v spôsobe reklamovania navigačných prístrojov zn. NAVIGON!!

Koncom júna 2011 došlo k dohode o akvizícii firmy Navigon americkým výrobcom Garmin. Vzhľadom k zmene stratégie spoločnosti Navigon ohľadne distribúcie a servisu, sa spoločnosť Navigon rozhodla centralizovať voje servisné stredisko. Z toho dôvodu všetky reklamácie, ktoré budú po tomto termíne zaslané do servisného strediska LC Trading s.r.o., budú automaticky zaslané späť zákazníkovi na jeho náklady. !!!

Navigon bude riešiť všetky nové reklamácie spôsobom "Door to door", čiže zákazník si emailom,
prípadne telefonicky objedná zvoz reklamácie, následne prístroj bude vyzdvihnutý kuriérom a
zaslaný do nemeckého servisu Navigon.

Pre objednávanie reklamácií je zriadený email support.cz@garmin.com, prípadne česká
telefonická linka: +420 2 28882061 kde sa dovoláte v pracovných dňoch Po-Pia medzi 10:00 - 18:00
(Cena hovoru spoplatnená ako zahraničný hovor do ČR, v závislosti od cenníka daného operátora)

Pre žiadosť o reklamáciu môžete do emailu uviesť nasledujúce údaje:

Chcel by som reklamovať prístroj:
Model: Navigon XXXX
SN: (sériové číslo uvedené na výrobku alebo obale)
Závada: (podrobný popis závady)
Dátum predaja: (treba priložiť kópiu nákupného dokladu)
Kontakt: (Meno, Priezvisko, Adresa, Email, Telefón)


Dôležité upozornenie:
Ak sa na prístroji vyskytne závada, ktorá bola spôsobená mechanickým poškodením prípadne neoficiálnym
softwarovým zásahom, alebo nebude doložený platný doklad o záruke, bude následne celý servisný zásah
spoplatnený spolu s nákladmi na prepravu. Cena za diagnostiku mimozáručnej závady je približne 50€ s DPH.Partneri:    GPS blog.sk  |   GPS forum.sk